Solcelleanlæg Solcelleanlæg omdanner solens elektromagnetiske spektrum "direkte" til elektrisk strøm ved at Photoner fra sollyset rammer en solcellen og bliver absorberet af det silicium som solcellen er fremstillet af. Photonerne slår derved de negativt ladede elektroner løs fra deres atomer hvorved en strøm af elektroner flyder igennem materialet, for derved at producere elektricitet. Under fremstillingsprocessen af solceller gøres materialet til halvledende. Derved sikres det, at strømmen kun kan flyde en vej. Elektricitet er netop en strøm af elektroner der bevæger sig i samme retning.
Med mange solceller sat sammen i serie først inde i det enkelte solcellmodul og derefter en række solcellemoduler som serieforbindes, skabes en strøm stor nok til at vi kan udnytte den. Solcellerne genererer en jævnstrøm (DC), som konverteres til vekselstrøm i AC/DC konvertere, inden strømmen sendes på det almindelige forsyningsnet, hvor strømmen kan udnyttes.Den således opnåede effekt kan enten anvendes direkte, lagres i solcellebatterier, eller ledes til et privat strømnet eller det offentlige strømnet ved hjælp af invertere som omformer jævnstrømmen fra solcellerne til vekselstrøm til nettet. Det er nu muligt at bygge og drive anlæg med en maksimal ydelse på flere megawatt.En solcelle er en elektrisk komponent, som omdanner kortbølget strålingsenergi, sædvanligvis sollys, direkte til elektrisk energi. Solcellens funktion bygger på photovoltaik. Det fysiske grundlag for omdannelsen er den photovoltaiske effekt. Solceller adskiller sig derved principielt fra andre former for regenerativ elproduktion, af hvilke kun drevenergien til generatoren ikke genereres på konventionel vis og der er således ingen bevægelige dele der skal vedligeholdes og som kan slides. Undertiden betegnes også en solkollektors elementer som solceller. Solkollektorer frembringer dog ikke nogen elektrisk strøm, men procesvarme, og gør det eksempelvis ud for en vandvarmer til varmt vand.
 

Solindstråling i Europa

Solindstrålingen er i Centraleuropa ca. 1.000 kilowatt-timer (kWh) pr. kvadratmeter hvert år. Om sommeren er indstrålingen ca. 5 gange højere end om vinteren. Solindstrålingens niveau er afhængig af skydækket, dagens længde og højden over havets overflade. Desuden påvirker solens placering, som bestemmes af de forskellige årstider og den geografiske bredde, solens intensitet og dermed solcelleanlæggets effekt.
Antallet af soltimer i Centraleuropa udgør ca. 1.300 til 1.900 timer om året. Til sammenligning er der 8.760 timer i et år. Som soltimer betegner man i den sammenhæng det årlige antal timer, hvor solens stråler rammer direkte på jordoverfladen, uden at være dækket af skyer. De præcise tal for en given region, også hvad angår solindstråling, finder du på det tyske meteorologiske instituts hjemmeside (Deutscher Wetterdienst).
Fra hvilket antal soltimer et solcelleanlæg kan betale sig, kan ikke bestemmes nøjagtigt. Mange faktorer såsom anlæggets nominelle effekt, tagets hældning, tagets retning og skyggeforhold påvirker solcelleanlæggets udbytte. I praksis er solindstrålingen og antallet af soltimer i Danmark tilstrækkeligt til at opnå en fortjeneste med et solcelleanlæg.
 
Finansiering Et solcelleanlæg kan normal finansieres til en attraktiv rente hos et realkreditinstitut eller i en bank til en attraktiv, lav rente.
Forsikring Det er vigtigt at se sig for, når man skal forsikre et solcelleanlæg. Ofte er solcelleanlæg finansieret, og besparelsen ved e-produktionen kan anvendes til betaling af renter og afdrag. Af den årsag er det vigtigt at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at tegne en forsikring for driftsudfald. Detaljerede oplysninger vedrørende forsikring kan du få hos dit forsikringsselskab.
Eget forbrug af strøm fra solcelleanlæg Danmark er det tilladt og langt det mest almindelige at tilslutte anlægget direkte til husets eget strømnet. Når anlægget producerer strøm forbruges dette direkte. På de tidspunkter hvor anlægget producerer mere strøm end huset forbruger drejer el-måleren baglæns og således ”sparar man op” i el-nettet. Når der etableres et solcelleanlæg i et hus skal dette tilsluttes af en autoriseret el-installatør som også sørger for at anlægget bliver tilmeldt. Hvis el-måleren er af en type som ikke kan dreje baglæns bliver en egnet leveret af det lokale elværk uden ekstra-omkostninger for ejeren. 

Solar Thermie
Impressum