Speichersysteme

 


 

SOL-Energymanager

SOL-Energymanager Med SOL-Energymanager får du rådighed over et kraftværk i dit eget hjem, hvilket muliggør en vedvarende produktion af strøm, optimerer egetforbruget og lagringen af strøm i enfamiliehuse og små virksomheder. Det forenkler desuden betydelig den decentraliserede produktion og benyttelse af strøm. Gennem den bevidste styring af egetforbruget bidrager intelligente strømforsyningsanlæg til at aflaste nettet og de giver dermed et indblik i de fremtidige muligheder der ligger den decentraliserede energiforsyning .
Målgruppen for SOL-energymanageren er husholdninger med et årligt strømforbrug på mellem 4000 kWh og 6000 kWh om året og et solkraftanlæg på ca. 4,5 – 6 kW. Små tagflader er velegnede til dette. Målet med anlægget er at
få det højest mulige egetforbrug, og at bruge mindst mulig strøm fra nettet. Allerede med basis-akkumulatoren
på 5,4 kWh, som består af 3 batterienheder på 1,8 kWh hver, kan man, forøge sit egetforbrug til 70-80%, alt efter
det årlige forbrug. Denne kapacitet kan til enhver tid forøges med batterienheder på 1,8 kWh hver, indtil der er 6
enheder i alt, og akkumulatoren har en samlet kapacitet på 10,8 kWh.
 
 • Intelligent lagring af energi

 • Universelle kundefordele

  Kunden får en kompakt systemenhed med PV-vekselretter, batterivekselretter,
  energimanagementsystem og lithium-ion-batterier. Alle funktioner kan tilgås
  via et kontrolpanel og kan benyttes så snart systemet er færdigmonteret. Systemet
  overtager automatisk styringen af egetforbruget. Forbrugeren behøver ikke at styre det manuelt.
   
 • Økonomiske fordele

  SOL-energymanageren gør det fra starten muligt for slutkunden at drage bedst mulig nytte af den strøm han selv producerer og den der produceres af de offentlige anlæg. Selv om man bidrager til at forbedre miljøet og forsyningssikkerheden, bør man ikke at gå glip af en passende rentabilitet. Derfor er det vigtigt at både de enkelte komponenter og det samlede system har en høj effektivitet og lang levetid. Vekselretteren har ved netdrift en euro-virkningsgrad på mere en 96%. Takket være lithium-ion-batterierne er den samlede virkningsgrad mere end 90% ved tilførsel om dagen og forbrug om natten! Med tanke på rentabiliteten, og på grund af den bedre virkningsgrad, den væsentligt længere levetid og den bedre miljømæssige indvirkning har vi valgt at bruge moderne lithium-ion-batterier. Lithium-ion-batterierne er designede til at have en høj levetid på 3000 cyklusser, dvs. 12 til 15 år.
 • Sikkerhed

  Et vigtigt kriterium for SOL-energymanageren er systemets sikkerhed og dermed også sikkerheden for brugeren og anlægget. Hver enkelt komponent er blevet certificeret og afprøvet. Vekselretteren lever op til den gældende VDE-standard. Batterienhederne har galvanisk isolering, hvilket giver maksimal sikkerhed. Lithium-ion-batterierne afgiver ingen brint-gasser når de lades op.
   
 • Kommunikationskoncept/display

  Til systemet hører der også et 5.7 tommer stort, berøringsfølsomt display, ved hjælp af hvilket man nemt og brugervenligt kan styre alle funktioner og komponenter. Alle oplysninger om tilført effekt, batteriets tilstand, strømtilførsel osv. kan aflæses på dette display.
 • Modulær opbygning

  Den modulære opbygning gør det muligt at tilføje batterienheder på 1,8 kWh efter at systemet er monteret.
 • Fjernovervågning og -styring

  Ved hjælp af internettet eller en smartphone kan man nemt og bekvemt styre kraftværket når man er på farten.  Alle data kan kaldes frem ved hjælp af særlig software og applikationer. SOL-energymanageren opfylder selvfølgelig også allerede kravene til Powermanagement for EEE 2012 Derfor er hverken et rippelstyresystem fra energiforsyningsvirksomheden eller komponenter til pulsmodulation længere nødvendige.  
 • Advarselssystem ved driftsforsyrrelser

  Ved strømsvigt slår systemet over på et fasemodus som er uafhængigt af nettet (valgmulighed).
 • Komponenternes kvalitet

  Alle systemets komponenter stammer fra kompetente partnere inden for energimanagement og udvikling
  af batterier. SOL-energymanageren er udviklet og fremstillet i Tyskland.

>> Download Datenblatt

 
Solar Thermie
Impressum